I och med att samtliga tre hallar i Idrottshuset behöver nytt golv kommer det att krävas en noggrann planering för att hitta ersättningslokaler och andra lösningar framöver.

Något som Anders Jalonen på Upplevelseförvaltningens lokalbokning

– Det här ställer såklart till det en hel del och vissa föreningar drabbas hårdare än andra. Det är naturligtvis väldigt tråkigt.

– Vårt första steg i arbetet nu blir att kontakta alla föreningar och försöka hitta den bästa lösningen för var och en av dem.

Vilka lösningar kan det bli tal om?

– Vi vet inte det ännu, det här är fortfarande väldigt nytt även för oss. Men det största problemet blir inte enstaka matcher och träningar, där kommer vi nog kunna hitta ersättningslokaler. Det stora problemet är de större evenemangen som nyttjar samtliga tre hallar samtidigt. Vi ska se över det och hitta en lösning. Kanske kan det finnas en lösning där man kan tänka sig att gå ner i storlek.

Att golvbytet sker under den period då hallarna befinner sig under störst bokningstryck var oundvikligt, menar Jalonen.

– Vårt första alternativ var att skjuta upp arbetet med A- och B-hallen till sommarmånaderna. Tyvärr är det så att det riskerar att bli nivåskillnader mellan hallarna då, så det är ett rent byggtekniskt hinder.

– Vi får försöka att se det här ur ett längre perspektiv, att när allting är klart kommer vi att ha en ny, fin och modern arena. Fram till dess ska vi göra allt vi kan för att pussla ihop bra lösningar.