Studien görs i samarbete med djursjukhuset i Ultuna och forskare på SLU. En grupp hästar av russtyp och islänningar kommer att utfordras med två sorters foder där en stor del av energintaget kommer från bra halm och en där halm inte ingår.

När hästarna fått sitt foder ska magslemhinnan studeras och tarmaktiviteten lyssnas av, även träcken kommer att analyseras på sitt vatteninnehåll och ph-värde.

Bakgrunden till studien är sommarens svåra torka som orsakat stor foderbrist i Sverige. Forskarna anser att det behövs alternativa lösningar till hö och ensilage. Annars finns risken att hästar avlivas i år.

Finansieringen kommer från Marie-Claire Cronstedts stiftelse som donerar 340 000 kronor och studien leds av professor Anna Jansson, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).