Vi vill bygga ihop skolan med samhället, säger SD:s skolpolitiske talesperson Stefan Jakobsson.

SD:s förslag innebär att Sveriges rektorer ska kunna söka pengar för olika projekt. Det kan till exempel handla om att låta idrottsföreningar komma till skolan för att få elever att röra sig mer. Eller att klasser gör fler företagsbesök.

Jakobsson ser flera vinster med satsningen. Till exempel att elever får veta mer om det väntande arbetslivet och därmed ökad studiemotivation. Eller att ungdomars respekt för blåljuspersonal ökar om de återkommande får träffa brandmän och poliser.

Jakobsson tror också att elevers empati och respekt för andra grupper i samhället kan växa.

På frågan om det inte blir mindre tid för traditionell undervisning, svarar han:

Vad är det vi undervisar i egentligen? I mitt fall är det att fungera som en individ i det vuxna samhället, säger Jakobsson, som arbetat som lärare.

Enligt honom skulle miljarden i snitt innebära 200 000 kronor per skola. Jakobsson uppger att satsningen finansieras genom att SD har ett mer "effektivt" system än regeringen för att höja lönerna för lärare som "verkligen är duktiga".