I samband med att Världshälsoorganisationen (WHO) nyligen klassade ebolautbrottet i Kongo-Kinshasa som ett internationellt nödläge kom larm om att det ebolavaccin som används för att vaccinera sjukvårdspersonal och personer som utsatts för smitta riskerar att ta slut.

WHO, tillsammans med Läkare utan gränser, rekommenderade då att man parallellt började ge en ny sorts vaccin. Det nya vaccinet, som tillverkas av det amerikanska företaget Johnson & Johnson, har visserligen bara testats i liten omfattning på människor, men visat goda resultat. Dessutom ska det finnas i över en miljon doser.

Minister sparkas

Artikelbild

| Kongo-Kinshasas avgående hälsominister Oly Ilunga Kalenga.

Utbrottet av den dödliga blödarfebern i östra Kongo-Kinshasa nådde förra veckan miljonstaden Goma, vilket riskerar att öka smittotakten då människor där lever nära varandra och det är svårt att spåra alla smittovägar. Bara över helgen har över 30 människor dött i sjukdomen och antalet avlidna sedan utbrottet startade för snart ett år sedan är uppe i 1 737 personer – över två tredjedelar av dem som smittats.

Trots den allvarliga situationen stoppade Kongo-Kinshasas hälsominister Oly Ilunga Kalenga i slutet av förra veckan möjligheten att börja ge det nya vaccinet till landets befolkning, med argumentet att det skulle vara oetiskt och förvirrande för befolkningen. Han insinuerade också att personer bakom det nya vaccinet kan ha en dold agenda.

Kritiken lät inte vänta på sig. I lördags fråntogs ministern sitt ansvar för att hantera ebolaepidemin och president Felix Tshisekedi tog över det, varpå hälsoministern avgick.

"Det är orimligt att tro att det nya vaccinet, som har föreslagits av aktörer som visat prov på bristande etik då de undanhållit viktig information från hälsomyndigheterna, kan ha en avgörande betydelse för att bekämpa epidemin", skriver Oly Ilunga, själv läkare, i sitt uppsägningsbrev som han publicerade på Twitter. Vilka aktörerna skulle vara specificerade han inte.

"Enormt behov"

En av orsakerna till att WHO och Läkare utan gränser ivrigt rekommenderar det nya vaccinet är att det skulle tillåta sjukvårdspersonalen att vaccinera hela befolkningen i ett visst geografiskt område. I dag vaccineras bara personer som misstänks ha utsatts för smittorisk.

"Det finns ett enormt behov av att introducera ett andra vaccin nu i Kongo-Kinshasa, för att skydda människor i området som ligger utanför det direkta utbrottet", skriver Josie Golding, ansvarig för arbete mot epidemier hos den brittiska hjälporganisationen The Wellcome Trust, på Twitter.

Omkring 160 000 människor har hittills vaccinerats i utbrottsområdet. Flera experter är överens om att vaccinet är det som hindrat den pågående epidemin från att i snabb takt bli allvarligare. Men vaccinationskampanjen är fortfarande omgärdad av en utbredd skepsis från befolkningen, som lett till att fältsjukhus attackeras och sjukvårdspersonal dödats.

Om det politiska bråket innebär att det nya vaccinet nu kan börja användas i Kongo-Kinshasa är fortfarande okänt.