Den 60-årige Davutoglu var premiärminister 2014–2016 men han slutade efter en konflikt med den auktoritäre Erdogan. Konflikten rörde främst de konstitutionella reformer som Erdogan genomdrev för att utöka presidentmakten.

Efter en längre tids offentlig tystnad började Davutoglu, främst efter förlusterna i viktiga lokalval för Erdogans islamistiska AK-parti, öppet kritisera presidenten och hans sätt att leda landet och partiet.

I september lämnade Davutoglu AK-partiet och på torsdagen fyllde han och hans anhängare i de nödvändiga papperen för att bilda ett nytt parti som ska heta Framtidspartiet.

Artikelbild

| Turkiets expremiärminister Ahmet Davutoglu (till vänster) och president Recep Tayyip Erdogan på en bild från 2016, när de fortfarande var allierade.

Fredagen ägnade Davutoglu bland annat åt att säga att Erdogan skapat maktkoncentration, en strypt samhällsdebatt och även den ekonomiska krisen i landet.

Trots all press och atmosfären av rädsla som de har försökt skapa har vi samlats för att staka ut en demokratisk och välmående framtid för vårt land, säger han.