I sitt tal på partiets landsmöte i Västerås lovade Björklund att Liberalerna inte ska "skönmåla" situationen i utsatta förorter, utan tala om "hur det faktiskt är".

Det måste åtminstone finnas ett parti i Sveriges riksdag som klarar av att både ta ett tydligt avstånd från Sverigedemokraterna och som samtidigt törs tala klartext om integrationsproblemen i våra förorter, sade Björklund.

Det var en känga till bland andra Moderaterna.

Björklund beskrev läget i vissa utsatta förorter som "akut", med växande klyftor, parallellsamhällen som breder ut sig, stenkastning mot polis, religiös extremism och moralpoliser.

Förbud för religiösa skolor?

Han anser att den förra Alliansregeringen borde ha satt stopp för fler religiösa friskolor, infört språktest för svenskt medborgarskap och varit mycket tuffare i lagstiftningen mot hedersförtryck.

På landsmötet finns ett tryck på att förbjuda alla religiösa friskolor.

De är ett växande problem. De barn och ungdomar som kommer från Mellanöstern från miljöer med religiöst förtryck och kvinnoförtryck, de behöver möta svenska barn och värderingar vi har här i Sverige, säger Björklund till TT.

Landsmötet fattar beslut på söndagen. Hittills har Björklund ansett att det räcker med ett stopp för nya religiösa skolor att etablera sig.

Vi har inte föreslagit från partiledningens sida att vi ska ha en retroaktiv lagstiftning. Men vi får se. Det finns ju de som vill det, säger han.

Slöjförbud föreslaget

Ett annat förslag landsmötet ska besluta om på söndag är att förbjuda slöja på barn i förskola och lågstadiet.

Jag tycker att det är olämpligt att man hänger på slöjor på små barn. Slöjans syfte är att dölja kvinnan för mannen. Det är ju väldigt märkligt, det är att sexualisera små barn, säger Björklund.

Han betonar dock att det inte är partiledningens förslag att i lag förbjuda slöja på barn i förskola och lågstadium.

Björklund uppger att L fortfarande är ett tolerant parti och att Sverige ska vara ett tolerant land.

Men vi måste sätta gränser för toleransen. Vi kan inte tolerera kvinnoförtryck, säger han.

Human flyktingpolitik

Björklund är oroad för att medborgarnas stöd för en human flyktingpolitik kommer att svikta om inte integrationen fungerar. Liberalerna vill till exempel underlätta för familjeåterföreningen och att dagens tillfälliga uppehållstillstånd ska förlängas från 13 månader till tre år.

Landsmötet fattade på lördagen en rad beslut om att förnya partiets politik på andra områden. Ombuden beslutade att anställningsskyddet behöver luckras upp bland annat med fler undantag från turordningsreglerna.

Dessutom ska partiet arbeta för en ny föräldraförsäkring där föräldrarna får välja mellan 360 dagar med hundra procent av lönen upp till 37 300 kronor eller 420 dagar med 70 procent. Större delen ska tas ut innan barnet fyller två år.

Partiet tror att förslaget kommer att leda till ett mer jämt uttag av ledigheten mellan mamman och pappan.