I ett föreläggande till Bålstarestaurangen kräver bygg-och miljönämnden att restaurangens ägare ska rengöra samtliga ytor i lokalen där livsmedel hanteras och förvaras. Golv, väggar, tak, ventilation och avlopp nämns som några exempel som måste åtgärdas. Är rengörningen inte godkäns kommer miljöavdelningen att besluta om tillfällig stängning skriver man i delegationsbeslutet. "Miljöavdelningen bedömer att det rör sig om allvarliga brister i livsmedelshantering och kan utgöra en risk för konsumenters hälsa", skriver man.

Vid den senaste inspektionen påvisades ingrodd smuts i lokalen och flugor i torrförrådet.