Under 2018 omsatte detaljhandeln nära 2,3 miljarder kronor i Enköping, varav 1,3 miljarder i dagligvaruhandeln och 900 miljoner i sällanköpshandeln. En svag ökning från året före då den totala omsättningen låg på 2,2 miljarder, enligt ny statistik från Handelns utredningsinstitut (HUI).

– Samtidigt har försäljningsindex sjunkit något för Enköping. Vi ser att handeln är inne i en strukturomvandling, säger Cissi Lööv, näringslivschef vid Enköpings kommun.

 

Artikelbild

| ”Centrum i Enköping kommer att se ut på ett helt annat sätt och ge en annan upplevelse än tidigare”, säger kommunens näringslivschef Cissi Lööv.

Strukturomvandlingen handlar till stor del om e-handelns intåg. Framför allt är det sällanköpshandeln som tappar till e-handeln. Böcker, kläder, skor och elektronik säljs mycket på nätet medan möbler och heminredning bara säljer fem procent på nätet, lika som för livsmedel. Enligt HUI står butikshandeln för 90 procent av detaljhandelns omsättning, e-handeln för tio procent.

– Detaljhandelskiftet innebär inte att de fysiska butikerna kommer att försvinna men butikerna måste erbjuda något mer än bara shopping. Kunderna vill ha en upplevelse som de inte kan få på nätet, säger Cissi Lööv.

För Enköpings del tror hon att Myranområdets utveckling får betydelse.  

– När det är klart blir det en attraktiv entré till Enköping som kan locka både kunder och företag. Men det är en annan typ av handel som växer fram och det finns en osäkerhet i hur branscherna kommer att utvecklas.  

Artikelbild

| Handeln i centrum erbjuder även upplevelser och i höst ordnar Enköpings Centrumsamverkan sex olika arrangemang, från tjejkväll till julmarknad berättar Susann Karlsson, ordförande i Enköping Centrumsamverkan.

Om några år ser centrum troligen annorlunda ut, med förändringar vid Paushuset och Stattgropen.

– Det kommer att bli en helt annan upplevelse i centrum, med annat att erbjuda. Men det blir tufft för de små butikerna att vänta ut förändringen, säger Cissi Lööv.

 

Susann Karlsson, som är ordförande i Enköping Centrumsamverkan, är inne på samma linje.

– Just nu är det rörigt i centrum, med Stattomten, Paushuset, gatuarbeten och butiker som flyttar runt. Men jag tror att det blir bra i slutändan, säger Susann.

En rörig omvärldsbild upplever hon påverkar kunderna och handeln negativt, det gör att omsättningen går lite berg och dalbana mellan åren.

Det centrumhandeln vinner på är bra service och att ge extra upplevelser för kunden. I butikerna kan man exempelvis få tips om andra handlare, restauranger och parker.

– Butikerna i Enköping har en hög servicenivå och det är lätt att få parkering här. Vi har kunder från större städer som åker hit just för det, säger Susann.

Cissi Lööv tror även att Enköpingsområdet har en styrka i den växande handeln på landsbygden, med många småproducenter.

– Närproducerat och närodlat är en stark trend och vi har många livsmedelsaktörer här, säger Cissi Lööv.