Enligt utbildningsförvaltningen handlar det om en effektivisering. Men föräldrarna på Pluto, som ligger på Torggatan i närheten av Idrottshuset, är inte glada över förslaget.

– Det är jättetråkigt, det är ju en del av mammaledigheten att komma hit, säger mamman Betrice Lillja som tagit sin dotter My till den öppna förskolan på tisdagen.

På Pluto säger hon att hon träffar både gamla och nya vänner, till både sig själv och dottern. Den öppna förskolan ligger nära deras hem och att gå till Kråkans öppna förskola på Västerleden tycker hon blir långt.

Artikelbild

| Samlingsplats. För mamman Rebecca Söderlund och dottern Leia är Pluto en samlingsplats, en samlingsplats de inte vill ska stänga ner.

– Man är nog hellre hemma och träffar vännerna då, säger Beatrice Lillja.

Mamman Rebecca Söderlund hoppas att Pluto fortsätter att ha öppet.

– Det är en stor samlingsplats för många, men det tänker de inte på, de tänker bara på pengarna, det är det som det handlar om i slutändan, säger hon.

Hon har genom den öppna förskolan fått flera vänner, och säger att barnen trivs bättre på Pluto än på Kråkan.

Artikelbild

| Lapp. På dörren till den öppna förskolan finns en lapp som informerar om situationen, men många föräldrar fick reda på der först via facebook.

– På Kråkan är det många små rum, där blir det inte samma gemenskap eftersom man måste dela upp sig. Här kan barnen springa mellan mer och man kan umgås, vilket är mycket bättre, speciellt om man har tre barn som jag, säger Rebecca Söderlund.

Inget av förslagen som utbildningsförvaltningen lagt fram innebär att personalen på de öppna förskolorna förlorar jobb, däremot erbjuds de flytta till andra arbetsplatser inom kommunens förskoleverksamhet.

Verksamheten och samarbetet på familjecentrum kommer att fortsätta som tidigare enligt förslaget, men i Kråkans lokaler.

Då Kråkan behöver mer plats för att kunna ta emot barnen från Pluto och fortsätta bedriva verksamheten föreslås det att Svalans asylförskola också flyttar, då till Kraftens förskola.

– Bakgrunden är att årets budget inte håller för förskolan, så när vi går in i det nya året måste vi omorganisera, säger Frank Stoor, förvaltningschef på utbildningsförvaltningen på Enköpings kommun.

Han berättar att den öppna förskolan inte är något som kommunen enligt lag måste tillhandahålla invånarna, och kommunen har därför valt att föreslå en nedskärning.

– Det är aldrig roligt att lägga ner verksamheter, och jag förstår föräldrarna som är upprörda, men vi måste se till vad som är lagstadgat, och vad vi måste erbjuda, säger Frank Stoor.

Beslut i ärendet kommer att tas den 13 december, då skolnämnden sammanträder.