Upplandskonstnären Ted Stanley presenterar boken Ted Stanley – Tales of a painter, i samband med en vernissage på Broby gård lördag 4 augusti. Den har rika illustrationer och ger tillbakablickar på konstnärens liv. I Kanada upplevde han vildmarksliv och redan då tecknade han, ofta med motiv från ursprungsbefolkningarnas reservat i norra Kanada,

Ted Stanley bodde i Uppsala i 25 år och bor numera i Gimo. Intresset för konst fanns tidigt, men han räknar 1974 som startår för sitt konstnärskap. Han hade kommit till Sverige och hade inget att göra, så han provade på att måla. Hans tredje målning hamnade hos Mollbrinks konst i Stockholm. Sedan dess har han gjort 10 000 litografier och hundratals Uppsala-motiv.

– Jag målar ofta fantasilandskap, pojken, äpplen och troll, säger Ted Stanley.

Artikelbild

| Upplandskonstnären Ted Stanley presenterar boken Ted Stanley – Tales of a painter, i samband med en vernissage på Broby gård på lördag.

På söndag kommer de uppländska folkmusikens Erika Lindgren Liljenstolpe och Cecilia Österholm till Torsvi kyrka.

– Jag är Riksspelman på fiol sedan 1998 och ägnar mig huvudsakligen åt traditionell folkmusik. Sedan tidiga tonår har jag spelat och uppträtt i olika konstellationer och sammanhang runtom i Sverige och världen, säger Erika Lindgren Liljenstolpe som är uppvuxen i Vendel i Norra Uppland och har haft folkmusik omkring sig sedan barnsben. Hennes pappa spelade nyckelharpa och de var alltid ute på spelmansstämmor på somrarna.

– Jag kommer från Östhammar i Norduppland och har spelat nyckelharpa sedan tonåren. Under åren har jag sysslat med musik i många sammanhang och samarbetat med musiker från andra genrer i Sverige och utomlands i Europa, Latinamerika, USA och Afrika, berättar Cecilia Österholm.

Till Hacksta kyrkas historiska 1700-tals orgel kommer cembalobyggaren och organisten Andreas Kilström samma dag för att spela 1700-tals musik av bland andra Hinrich Philip Johnsen och Georg Joseph Vogler. Andreas, Enköpingsbo sedan drygt ett år, bedriver cembalobyggeri tillsammans med sin fru. Han är också kyrkomusiker och spelar i Sankt Ilians katolska kyrka och i kyrkor i kommunen. Orgeln byggdes 1762 och är den enda som finns bevarad av Lars Kinström och Jacob Westerwijk. Den var nedplockad men återupptäcktes och återinsattes av Thomas Svenske 1996.