– Vi har huserat i lokalerna i Tingshuset sedan 2002. Innan dess höll föreningen till i gamla PRO-huset på Tullgatan. När de nya lokalerna skulle inredas hämtade vi inspiration från gallerier i Stockholm och skapade ljusa, luftiga rum som får lovord av alla utställare och besökare, berättar ordförande Bo Sundqvist som varit aktiv i 20 år i konstföreningen - som kassör från 1998 och som ordförande från 2013. Han efterträdde Ulf Sundqvist som i sin tur efterträtt Erik Beckeld.

När Bo Sundqvist tillträdde hade föreningen funnits i 55 år och hade utvecklat väl fungerande arbetsformer inom styrelsen. Åtta utställningar varje år, föreläsningar, konstresor och Möte med konstnären är återkommande evenemang. Bläddrar man i arkiven häpnar man över de många etablerade konstnärer på riksnivå som hittat till Konsthallens lokaler.

Till en ordförandes uppdrag hör att assistera konstnärerna vid hängning.

Artikelbild

| I entréhallen kommer man att ha en miniutställning med affischer och verk ur föreningens samling. ”Samlingen är liten, eftersom vi lottar ut de flesta verk vi köper”, säger Bo Sundqvist.

– Det är alltid lika inspirerande. Man kommer konstnärerna nära konstnärligt och mänskligt, säger Bo Sundqvist, som träffat omkring 50 konstnärer under sina fem år som ordförande.

Under de 16 år konstföreningen funnits i Konsthallen har cirka 200 konstnärer ställt ut.

– Varje konstnär är en upplevelse. Om man skall lyfta fram några exempel på extra spännande möten kan man nämna Bodyscape (med bland andra Stina Wollter), Art Street (grafitti-konstnärer) och Ung konst. Alla grupputställningar som fick stort gehör.

Hur ser framtiden ut?

Artikelbild

| Stina Wollter och Katarina Sundkvist Zohari, Mira Sjögren, Sergio Peres Jerez, Eliabeth Bucht och Stina Wollter i utställningen Bodyscape på Konsthallen 2017.

– Konstföreningen har kontrakt för Konsthallen i Tingshuset till och med 2019. Det kan från 2020 eventuellt bli mer samarbete med kommunen. Redan nu har en hel del skett. Från 2014, när kommunen bestämde att Tingshuset ska vara kvar i dess ägo, har kommunen satsat på konstverksamheter i huset, några av dem är integrationsprojekt.

– Projektet Skapande lördag är öppet för alla i entréhallen vid våra utställningsperioder och kommunen har arrangerat sommarutställningar i Konsthallen (konstföreningens lokal).

Artikelbild

| Fredrik Erikssons flygande ”fågel” Orbithopter, ett av många senare verk som väckt intresse.

När firas 75-åringen?

– Den 18 november bjuder vi in till öppet hus mellan 12 och 15 med kaffe och tårta samt en miniutställning i entréhallen med affischer och målningar ur vår samling.