Får Liberalerna makten efter valet 2018 vill de utveckla Enköpings kommun till att bli en attraktiv arbetsgivare, med tydliga möjligheter för medarbetare att växa och utvecklas, samt bli en av de bästa platserna i Sverige att etablera och driva företag på. Företagsetableringar ska underlättas genom transparens och tydlighet. De vill anställa fler personer med funktionsnedsättning i kommunal verksamhet och verka som föregångare. Partiet vill samarbeta med regionen och staten för fungerande kollektivtrafik och göra den avgiftsfri för personer som har rätt till färdtjänst samt införa nattstopp på bussarna.

De vill förändra arbetet med kommunala upphandlingar, så att processen blir ekonomiskt, miljömässigt, social och etiskt hållbar, samtidigt som de menar att konkurrens vässar verksamheterna. Liberalerna vill öka personaltätheten och andelen förskollärare i förskolan och på fritids. De vill förstärka den naturvetenskapliga utbildningen, så att fler barn och unga får praktisk erfarenhet av ämnet.

Liberalerna vill stärka skolornas arbete med programmering genom att satsa på ambulerande programmerare, som åker runt till skolorna och stöttar lärare och elever. Partiet vill ge alla nyanlända utbildningar om det svenska samhället så tidigt som möjligt så rätt krav om skyldigheter och rättigheter klargörs ordentligt. De vill garantera valfriheten inom äldreomsorgen och vill att de äldre ska få välja vem man vill få hjälp av när det gäller boende och hemtjänst, detta ska vara enkelt och en rättighet.