Länet Under 20 år har dödstalen i KOL i Uppsala län sjunkit markant bland män – men mer än dubblerats bland kvinnor.

Nu visar ny forskning, med stöd av Hjärt-Lungfonden, att en av anledningarna kan vara molekylära skillnader som medför att kvinnors lungor drabbas värre av att röka.

Under de senaste 20 åren har dödligheten i KOL ökat dramatiskt bland kvinnor. År 1997 dog 11 av 100 000 kvinnor av KOL i Uppsala län, enligt åldersstandardiserad statistik från Socialstyrelsen. 2016 hade andelen stigit till 24,1 av 100 000 kvinnor, en ökning med 118 procent. Under samma tidsperiod sjönk dödstalen för män i stället med -21 procent.

– Om forskningen kan leda till förbättrad kunskap om varför människor drabbas i olika omfattning så kan vi vända den negativa trenden och se till att färre människor dör i förtid, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden i ett pressmeddelande.