– Genom kulturen kan man möta en tanke som man kanske inte skulle ha formulerat själv. Min viktigaste uppgift är att se till att vi har ett väloljat system där samarbeten mellan stat, region och kommun är så smarta som möjligt, säger Kajsa Ravin.

Morgonens simtur före jobbet har gett en god portion energi, vilket tydligt märks när hon snabbt tar trapporna upp till kontorsrummet i Regionhuset vid Resecentrum. Här är hon chef för ett 70-tal personer och med i koncernledningen för Region Uppsala. Då representerar hon ett av dess fyra ben, kulturområdet. De övriga tre är hälso- och sjukvård, kommunikationer och regional utveckling.

En oljemålning i röda toner av Karin Mamma Andersson med en kvinnogestalt i trollkonstnärshatt faller besökaren i ögonen direkt i hennes annars sparsmakade kontorsrum. På det lilla bordet under bilden står en skulptur i glas och betong av Gun Lindblad.

– Visst korresponderar de båda verken fint? Jag tyckte att det behövdes lite kvinnlig magi i det här rummet, säger Kajsa Ravin som är konstvetare i grunden.

– Och bilden av örat finns där för att påminna om att det är viktigt att lyssna till andra, säger hon och visar på ett annat verk.

Kulturens budget är 112 miljoner kronor, vilket är en bråkdel av regionens budget. Något av den går till tvååriga konstnärsstipendier. En procent av Region Uppsalas byggkostnader anslås till konstnärlig gestaltning, som till den nya delen av Akademiska sjukhuset, J-huset.

Redan första dagen på sitt nya jobb deltog Kajsa Ravin i ett panelsamtal med Litteraturcentrum inför boksläppet av deras årliga antologi. Sedan har det rusat på med möten med alla kommuner som ingår i regionen, från Älvkarleby i norr till Knivsta i söder och en ny regionplan i sin sista fas – regionfullmäktige väntas anta den i juni.

– Tidigare regionplaner har varit ett sätt att inventera vilken kultur som finns i kommunerna. Den här pekar strategiskt framåt.

På torsdagen gör hon sitt första offentliga framträdande i regionen då hon ska inviga performancefestivalen Revolve på Örbyhus slott. Själva konstformen kräver ett öppet sinne hos publiken, menar hon.

– Konst och kulturliv gör de platser den finns på attraktiva för människor, både att besöka och att bosätta sig på. Det är en viktig uppgift vi har att se till att ny konst skapas. Inte bara den som tilltalar den bredare publiken, utan också den smala. Vi måste också se till att samordna resurser så att konsten kommer länsborna till del.

Kajsa Ravin har studerat konstvetenskap och museikunskap. Hon beskriver sitt drygt tjugoåriga yrkesliv inom kulturen som att det spänt från policyfrågor på statlig nivå på Statens Kulturråd till att komma närmare människor och deras vardag på kommunnivå i Karlstad och Gävle.

– Jag har faktiskt arbetat med alla former av kultur tidigare, utom bildningsfrågor och folkhögskolor som ingår i jobbet på Region Uppsala. Men det känns bra, bildningsfrågor verkar bli allt viktigare.

När det gäller att uppleva kultur privat är hon allätare, gillar att läsa och under tiden i Gävle, där det finns en symfoniorkester, lärde hon sig massor om klassisk musik.

– Jag ser fram emot regionens karuseller, turnéserierna i länet med musik och litteratur och Konstkuben som ska placeras i Rullsand i sommar. Nu önskar jag bara att jag kunde klona mig så att jag kan vara med om så mycket som möjligt.