Med en ny detaljplan för Stattgropen och flera hotellföretag som visat intresse för att driva ett hotell i centrala Enköping ser det ut som om den för många förargelseväckande gropen vid Stora Torget ska kunna omvandlas och bli en del av inramningen av torget.

– Vi har fått information om att det finns intressenter, hur många kan jag inte säga. Om intresset gäller köp av fastigheten eller tomträttsavtal, att bygga med ett hyresavtal för marken, har inte framgått, säger Ingvar Smedlund (M), kommunstyrelsens ordförande.

Hur en ny byggnad i Stattgropen skulle kunna se ut har diskuterats ända sedan det gamla Stadshotellet revs 2010. Höga hus med många våningar anses bryta med småstadskaraktären i centrum.

På sociala medier har gruppen Arkitekturupproret med devisen "Låt oss bygga vackert igen" gått ut och sagt sig vilja rädda Enköpings själ. "De vill bygga fula lådor", det alternativ som benämns modernistiskt med ett närmare 10 våningar högt hörnhus, ställs mot arkitekten Bengt Hellborgs förslag med ett fyra-våningshus med vindskupor i taket. Alternativen tas upp i en nätomröstning där 4-våningsalternativet får nästan 400 röster, en total rekonstruktion av gamla Stadshotellet drygt 120 röster och det  modernistiska bara 15 röster medan "vet ej" får sju röster.

–  Arkitekturupproret är ett ganska roligt gäng, och nyttigt på sitt sätt. Att människor engagerar sig är bra, men jag tror att det är svårt att få ekonomi på en nybyggnad med 3-4 våningar, säger Ingvar Smedlund.