Niklas Blomkvist har tidigare i år ställt ut på Tyresö konsthall med separat utställningen ”Någon som du”. Han har även haft separatutställningar bland annat på Hedengrens galleri, Stockholm och flera utställningar i hemstaden Eskilstuna på Ebelingmuseet, Torshälla, Konstlinjens galleri, Eskilstuna och Eskilstuna Konstmuseum i det senare fallet tillsammans med Tanja Ahola.

– Under skoltiden förstod jag att måleri och teckning utan tvivel var min väg att gå, och jag har helt enkelt fortsatt sedan dess utan uppehåll. Själva arbetet med konsten har hela tiden varit det viktigaste, viktigare än yttre bekräftelse, karriär och under vilka omständigheter jag gjort konsten – behovet att arbeta med konsten har överskuggat det andra och bestämt vägen framåt, berättar Niklas Blomqvist som ritat sedan han kunde hålla i en penna.

– Målhammar kom in i mitt liv för drygt två år sedan. Jag läste en artikel om att de öppnat galleri och jag fick en direkt idé om en utställning. Kort tid efter fick jag generös tillgång till Målhammar, både inom- och utomhus, och kunde börja arbeta på idén. Det jag ville undersöka var hur en så historisk plats skulle påverka mig, och vad som skulle komma till mig rent estetiskt från den miljön, säger Niklas Blomqvist, som jobbat med min konst sedan 1991 då han gick ut en tvåårig förberedande konstnärlig grundutbildning med sikte på att utbilda sig vidare till scenograf.

Artikelbild

| Niklas intryck av husets stuckatur.

– Jag har arbetat efter fotografier jag har tagit på plats, och låtit dessa utgöra grunden för utställningens målningar och teckningar. Fotografierna har varit utgångspunkt, men det handlar inte om en ren överföring till måleri och teckning utan mer ett utgångsläge – sedan tar den nya, tecknade eller målade, bilden över och styr resultatet. Verken i den här utställningen vill jag ska kännas som att historien hälsar på i samtiden, och särskilt teckningarna som att de liksom träder fram ur historien till oss här och nu.

Målhammar Galleri ligger på andra sidan Sagån på Västmanlandssidan och har i år haft utställningar med medverkan från flera lokala konstutövare: Annika Hedermo, Fjärdhundra (delaktig i Gaia-gruppens samlingsutställning), Stuart Mayes och Klas Hällerstrand, Enköping och Margareta Backström-Öberg och Eva Karlsson, Teda som visade utställningen Textila spår.