På tisdagen presenterades undersökningen där sammanlagt 255 företagare i kommunerna fått svara på en enkät om hur de upplever olika delar av kommunens hantering av lokalt näringsliv.

För Håbo innebär det ett högre betyg än för ett år sedan, då betyget var 2,7, under godkänt.

– 3,0 är ett bra betyg, Det visar att vi gör rätt saker och att företagarna märker av det arbete vi gör, säger Liselotte Grahn Elg (M), ordförande i Håbo kommunstyrelse.

Artikelbild

| Håbo kommun får något bättre betyg i år än förra året och Liselotte Grahn Elg, (M), tycker att det visar att kommunen gör rätt saker.

Hon tror att en del nyrekryteringar varit del av framgångsfaktorn.

– Flera nyckelpersoner, till exempel kommundirektören och plan- och exploateringschefen, har rekryterats. Nu har vi rätt kompetens på rätt ställen i kommunhuset.

Enköpings kommun ligger kvar på 3,4, det vill säga samma betyg som för ett år sedan. Då konstaterade näringslivschefen Cissi Lööv att ett godtagbart betyg inte är bra nog.

– Vi är inte nöjda med godkänt, vi vill minst nå upp till det som svenskt näringsliv kallar för en fyra, säger Cissi Lööv, som menar att det tar tid innan företagarna märker av kommunens långsiktiga förbättringsarbete.

–  Nu har förbättringarna gjorts men det måste också företagarna märka av. Att vända en oceanångare gör man inte i en handvändning, säger Cissi Lööv.

På företaget Spaporten som etablerades i Enköping i höstas är inställningen till kommunen enbart positiv.

– Med den lilla kontakt vi haft med kommunen så är vi väldigt nöjda, säger Johan Hägg, vd Spaporten.

Han uppskattar framförallt kommunens webbplats, att han hittat den information han sökt efter.

Nyetablerade Börjes åkeri är också nöjt med kommunen, förutom att bolaget fått avslag på att anlägga en tankstation i anslutning till åkeriet.

– Jag ringer kommunen varje dag utan att få svar, det är som att trampa i sirap. Jag förstår verkligen inte varför de säger nej. En tankstation skulle lösa en massa problem, till exempel skulle våra bilar slippa tanka på stan tillsammans med privata bilister, säger Nicklas Svensson, operativ chef på Börjes åkeri, som menar att företaget inte haft det här problemet i andra kommuner.

– Eftersom företaget inte förstår beslutet så har vi på kommunen antagligen inte varit tillräckligt tydliga i vår kommunikation. Utan att ge något annat besked än vad som redan är beslutat så kan jag säga att det här är frågeställningar som vi jobbar med: Vilka andra framkomliga vägar kan vi hitta för stunden och i framtiden?, säger Cissi Lööv.