– Det är en skymf att kvinnor och barn blir fråntagna sina rättigheter i hederns namn, det är viktigt att vi alla använder vår medborgerliga skyldighet och agerar. Jag kommer att redovisa en undersökning från Uppsala Universitet angående just förtryck av unga främst gällande heder och det är värre än man tror, säger Solveig Zander, riksdagsledamot i Centerpartiet och ambassadör för föreningen Glöm aldrig Pela och Fadime.

Eventet kommer att äga rum på internationella kvinnodagen klockan 17 på biblioteket i Enköping. Solveig Zander ger då ett föredrag som djupdyker i hur hedersförtrycket ser ut idag. Hon kommer framför allt att prata om hur situationen ser ut för barn och unga, som var grogrunden till hennes engagemang.

Kvinnojouren i Enköping är arrangörer till eventet tillsammans med Upplevelseförvaltningen. På eventet kommer även information om den lokala verksamheten kommer att ges.

Artikelbild

| – Det är en skymf att kvinnor och barn blir fråntagna sina rättigheter i hederns namn, det är viktigt att vi alla tar vårt medborgerliga skyldighet och agerar. Jag kommer att redovisa en undersökning från Uppsala Universitet angående just förtryck av unga främst gällande heder och det är värre än man tror, säger Solveig Zander, riksdagsledamot i Centerpartiet och ambassadör för föreningen Glöm aldrig Pela och Fadime.

– Vi vill med det här eventet uppmärksamma arbetet för kvinnofrid och kvinnors rätt i samhället och vad vi står för som kvinnojour, den här gången med extra fokus på hedersförtryck. Det är viktigt att påpeka att den bristande jämställdheten inte är en kvinnofråga utan en samhällsfråga. Vi har inte ett jämställt idag utan vi måste hela tiden jobba för det. Vi kan inte slå oss på bröstet och säga att vi är klara, säger Åsa Tinnerholm, verksamhetsledare på Enköpings kvinnojour.