Insändare Svar till Håkan Sundströms insändare 12/1

Det är Dagens Samhälle som utser ”superkommuner”. Håbo blev 2013 utsedd till en av 54 superkommuner i Sverige och hamnade på plats 23. Utmärkelsen bygger på kommunernas utveckling på tio olika områden. Alla områden poängsätts och poängen en kommun får för ett visst område beror på hur kommunen står sig i jämförelse med andra kommuner. Högsta totalpoäng utses till superkommun.

Jag tycker att det är viktigt, inte minst ur ett rekryteringsperspektiv, att få tillhöra superkommunerna och även ur ett marknadsföringsperspektiv. Det betyder att kommunen är en stark tillväxtkommun och det kan locka företag att etablera sig och vara lättare att rekrytera medarbetare.

När det sedan gäller ICA Maxi och Bovierans placering så har den frågan varit uppe på ett öppet medborgarmöte och på arbetarekommunens möte och där blev besluten att placeringen på kommunens friidrottsanläggning och ishallsparkeringen inte var okej.

Du påstår sedan att oppositionen ”tvingat ” Ica Maxi att etablera sig i Draget, vilket är fullständigt felaktigt. Marken vid Draget ägs av Skanska och de gör självklart vad de vill med den marken. Oppositionen kan inte tvinga någon till någon etablering i Draget.

När det sedan gäller samarbetet/politiska klimatet hyser jag stor tilltro till framtiden. Kommunstyrelsens ordförande har föreslagit (efter samråd med oppositionen) att vi ska ha gemensamma beredningar inför kommunstyrelsen och också ha månadsvisa gruppledarträffar, vilket vi i oppositionen tidigare saknat och efterfrågat.