Insändare Replik till Landsbygdspartiet oberoende, EP den 10/5, som menar att Sverige för landsbygdens bästa ska lämna EU-samarbetet. Det är tvärt om! Landsbygden och jordbruket behöver verkligen det direkta stödet som kommer från EU. I år är det ca 10 miljarder kronor. Det gäller att välja rätt personer som förstår och jobbar för jordbruket, djurvälfärden och landsbygden, i Bryssel.

Av olika anledningar, bl a att Storbritannien ska lämna EU- samarbetet, kommer ersättningen till unionen att minska. En lösning är att det ska drabba svenska lantbrukare. Den enda från Sverige som under nuvarande period jobbat för jordbruket är Fredrik Federley, centerpartiet. Han säger nej till minskning av jordbruksstödet till våra viktiga matproducenter.

EU skatt, eller gemensam åklagarmyndighet och polis i EU säger Centerpartiet nej till. Däremot kan vi tillsammans i EU arbeta för t ex minskad brottsligheten och stopp för knarkflödet. De kriminella ska stoppas på deras hemmaplan, innan de åker mot den svenska gränsen. Det förhindrar att maskiner från jordbrukare och båtägare med flera förs ut ur landet. Till det är EU-samarbete nödvändigt. Ett nordiskt samarbete räcker inte. De kriminella som gör inbrottsräder i Sverige kommer inte från Norge och Finland eller något annan av våra nordiska länder.

Vi kan inte sluta våra gränser och tro att vi får det bättre. En viktig fråga är att nå klimatmålen. Våra barn och barnbarn måste få äta fiskar från Östersjön, istället för plastberg som tagit över och se och höra fåglar i Mälardalen. Föroreningar känner inga gränser. Kvinnor och män, alla människor lika värde, är viktigt för mig och innebär medmänsklighet. Kalla det gärna en värderingsfråga. Här kan EU var en pådrivande kraft och det förutsätter en framträdande roll av en centerpartist.

Kort och gott att lämna EU har inga fördelar. Det gäller att driva EU i rätt riktning, att rösta på rätt parti och rätt person.