Insändare Ett litet tips eller varning till er som ska göra er årliga fordonskontroll. Ta inte första förslaget utan att kolla andra erbjudanden. Jag har fått 7 - 8 sådana, tyvärr efter det att jag i tidigt skede betalade den första. Detta med tanke på att det låg på hemmaplan. Nu kan jag konstatera att skillnaden är cirka 150 - 200 kronor. 

Jag fick göra ett återbesök för en sliten bromsskiva, efter reparation ny besiktning. Som kostade över 300 kronor. Jag fick samma dag ett erbjudande om efterkontroll  för 195 kronor. För sent ute igen alltså.