Insändare Greta Thunberg och miljoner andra barn och ungdomar som strejkar för sin framtid varje fredag påminner oss om att det inte är försent. Inte än. Men stora förändringar måste ske nu. 

Sverige har sedan Parisavtalet slöts kommit längre i klimatarbetet än de flesta länder. Vi har arbetat målinriktat på alla nivåer: i kommunerna, i regionerna, nationellt, i EU och internationellt.  Tack vare Miljöpartiet är årets svenska miljöbudget den största någonsin, men miljöarbete handlar om mer än bara pengar. Det handlar om höga mål följda av smart grön politik som gör dem nåbara. Nu har 14 tunga svenska branscher tagit fram sina färdplaner mot fossilfrihet tack vare regeringens plattform Fossilfritt Sverige. Vi bevisar att de som säger att vad lilla Sverige gör inte spelar någon roll har fel.

Vi vill visa världen att den gröna omställningen är en positiv omställning, inte en börda. Vi kommer visa att man, med smart grön politik, investeringar i grön teknik och ett tätt samarbete mellan industrierna, staten och forskningen kan ställa om en hel sektor som t ex stålindustrin från storutsläppare till nollutsläppare. Den omställningen skapar arbeten och stärker våra ekonomier, utan att vi förstör planeten för våra barn och alla framtida generationer.

Här i Enköping kommer kommunfullmäktige snart att ställa sig bakom en hel rad ”Hållbarhetslöften”, i anslutning till Länsstyrelsens Färdplan. Där förbinder sig kommunen att finansiera och genomföra åtgärder som starkt bidrar till en bättre miljö i vår kommun och minskar påverkan på klimatet.

Ökad gång och cykling · Fossilfri arbetspendling och möteskultur. · Minskad energi- och effektanvändning för fastigheter och verksamheter · Öka produktionen och användningen av återvunnen eller förnybar energi och av fossilfria drivmedel. · Minskad klimatpåverkan från bygg- och anläggningsprojekt. · Inspirera till klimatsmarta val · Utbildnings- och informationsinsatser för beslutsfattare.

De multinationella storföretagen måste ta ansvar för sina utsläpp och världens länder måste sluta upp bakom Parisavtalet med kraft. För oss gröna handlar det om att ta ansvar för de miljontals människor som drabbas av klimat- och miljöförstöringens konsekvenser och om att återställa naturens balans så även kommande generationer kan leva fulla och trygga liv. Det är en enorm utmaning, men vi är övertygade om att det går, om vi gör det tillsammans.