Insändare En av höjdpunkterna under veckans läsning av Enköpings-Posten är Roger Petterssons ledare/kåserier på lördagarna. De är välskrivna, har humor, lokal förankring och ger kritik åt vänster och höger.

Övriga dagar är ledarna inte alltid så välskrivna, har sällan lokal förankring och med en stark högerkoppling. Ofta ger man en släng åt regeringen, även i frågor där regeringen har lite, eller kanske inget alls, att säga till om.

Jag hör kommentarer, oftast positiva, till Roger Petterssons ledare. När det gäller övriga ledare hör jag sällan andra kommentarer än – Har slutat läsa dem!

Här kommer ett konkret förslag till ägarna till Enköpings-Posten; Ta bort den ena ledartikeln och erbjud platsen till debattartiklar och insändare åt civila samhället, organisationer, politiska partier och privatpersoner, gärna med lokal koppling. Det kommer att öka tidningens läsvärde och sänka kostnaderna för att ta fram tidningen.

Tomas Lagerwall

Litslena

SVAR: Vi värnar om ledarsidans roll som en kommenterande och perspektivskapande röst

Enköpings-Postens ledarsida har en moderat inriktning, och använder just nu vid sidan av den lokala krönikören Roger Pettersson den borgerliga Svenska Nyhetsbyrån, SNB, för det opinionsbildande uppdraget. Vi värnar om ledarsidans roll som en kommenterande och perspektivskapande röst, som förhoppningsvis tillför åsikter och fördjupar förståelsen när det gäller den offentliga debatten. Insändare och debatt har plats på egen sida.

Vi tar dock till oss önskemålet att ledarsidan skulle ha ett mer lokalt perspektiv.

Anette Östlund,

chefredaktör

Kalle Sandhammar,

ansvarig utgivare