Insändare ”Men det spelar ju ingen roll vad vi gör, så länge andra inte sköter sig på andra håll i världen”. Har du hört det förr? Det har vi!

Som miljöpartister får vi ofta den invändningen i vårt miljö- och klimatarbete på lokal nivå. Den tycks bygga på antagandet att eftersom andra inte gör något så är det helt onödigt att vi arbetar för ett hållbart samhälle. Vårt svar är: inget kunde vara mer fel! Vi har alltid en skyldighet att göra allt vi kan för en bättre värld och då duger det inte att peka finger och vägra agera för att andra inte gör något.

Men för dig som ändå inte är övertygad och tycker att miljö- och klimatpolitik ska drivas av någon annan någon annanstans, finns nu ett gyllene tillfälle att bidra till det – nu är det nämligen EU-val!

Vi arbetar för att miljö, klimat och medmänsklighet ska prioriteras i EU. Det EU vi arbetar för ska producera 100% förnybar energi, ha en europeisk klimatlag som tvingar Europas länder att sänka utsläppen och satsa mer på EU-forskning och innovation för klimatet. Vi vill ha ett EU där det är enklare att resa hållbart med tåg, utveckla Europas järnvägar och knyta samman de större städerna med snabbtåg. Vi vill att EU blir bättre på att skydda skog, sjöar och hav och att biologisk mångfald finns med inom alla politikområden där naturen påverkas. Vi vill stötta mer miljö- och djurvänligt jordbruk, gynna ekologiska livsmedel och minska användningen av bekämpningsmedel, antibiotika och konstgödsel.

För att möta hot mot miljö och klimat, demokratiska och mänskliga rättigheter krävs att länder arbetar tillsammans. EU har en möjlighet att leda utvecklingen för att nå FN:s hållbarhetsmål och stoppa klimatförändringarna. Vi ser att grön politik för ett hållbart samhälle behövs på alla nivåer, lokalt, nationellt och globalt.

Vill du föra EU i en grönare riktning så rösta på Miljöpartiet som har som sitt främsta mål att EU ska ha en tuffare miljö- och klimatpolitik för människor, djur och natur.