En skarp granat har hittats och oskadliggjorts utanför hamnen i Ronneby under marinövningen Northern Coast. Fyndet av den skarpa granaten och ytterligare en, som visade sig vara en övningsgranat, gjordes av tyska röjdykare under ett övningsmoment då ett område på botten undersöktes med hjälp av en undervattensfarkost, skriver Försvarsmakten i ett pressmeddelande.

Båda granaterna misstänks vara gammal svensk övningsammunition. Tack vare övningen fanns dykare och all nödvändig utrustning på plats, även läkare och tryckkammare, så granaterna kunde snabbt tas omhand.